Helende massage en aandachtsvolle coaching, het kan weer.

Helende massage en aandachtsvolle coaching, het kan weer.

Het was een bijzondere periode, met turbulentie op wereldschaal en heel concreet merkbare verandering in ieders persoonlijke leven. Ik hoop dat het je goed is gegaan. Misschien heb je tijd gehad voor bezinning en heb je stilgestaan bij wat voor jou en je naasten echt wezenlijk is. Misschien ben je 'getriggerd' in je angst door onzekerheid in je bestaan of door schuring in je relaties over alle veranderingen. Een ding is zeker, dit kan zich gemakkelijk vertalen in chronische spanning in je lichaam, een voorstation van blokkades en serieuze klachten. Ben je er…continue reading →